mandag 24. april 2017

Ukens bilde - 17/2017

Takrør - mens sjøen fortsatt var dekket av is.

Phragmites - while the ice still covered the lake.


tirsdag 18. april 2017

Ukens bilde - 16/2017

Venter på sommer.

Waiting for summer.


torsdag 13. april 2017

Ukens bilde - 15/2017

Vår i Nordre Øyeren naturreservat.

Springtime in Nordre Øyeren nature reserve.


tirsdag 4. april 2017

Ukens bilde - 14/2017

Våren har nådd bøkeskogen også.

Spring is on the way in the beech forest too.


mandag 27. mars 2017

Ukens bilde - 13/2017

I går - 26. mars 2017 - var det +20° C og god sommerfølelse. Ukens bilde er fra 26. mars for 2 år siden. Da var det ikke sommerfølelse.

Yesterday - March 26, 2017 - we had +20° C and a good feeling of summer. The picture of this week was taken at  March 26 two years ago. No summerfeeling that day.


tirsdag 21. mars 2017

Ukens bilde - 12/2017

Vannet renner ganske fritt i bekken igjen. Så da er det vel vår?

The water flows freely in the stream again. Then it has to be spring?


mandag 13. mars 2017

Ukens bilde - 11/2017

Fortsatt er det stille i båthavna.

Still it is quiet in the boat docks.